top of page
Search

150 sekund narave v gibljivih slikah

V zavodu Štirna smo v sodelovanju s filmskim studiem Slabescene in partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI ustvarili prvi predstavitveni video Živim z Naturo 2000. Gibljive slike nas popeljejo skozi jesensko bogastvo in barvitost narave na treh pilotnih območjih LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji.

 


V vsakem letnem času narava ustvarja izjemne podobe. To jesen smo pokrajinsko pestrost na pilotnih območjih Štajerske, Kamniško-Savinjskih Alp in Grintavcev ter Slovenske Istre ujeli v dobrih 150 sekund utripa narave, ki sodi pod okrilje največjega naravovarstvenega omrežja na svetu, Nature 2000.


V Zavodu Štirna smo v sodelovanju s partnerji v projektu LIFE-IP NATURA.SI v tem letu pripravili že osem kratkih spletnih videov, ki prispevajo k boljšemu razumevanju strokovnega dela in učinkovitejšemu sodelovanju pri upravljanju območij Nature 2000.


Projekt vodi Ministrstvo za okolje in prostor skupaj s 14 partnerji, sofinancira ga Evropska unija. Partnerji s področij varstva narave, gozdarstva, kmetijstva in vodarstva krepijo sodelovanje med različnimi sektorji in deležniki za izboljšanje upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. 

Comments


bottom of page