Štirna, zavod za trajnostne rešitve

Gradišče pri Vipavi 12A, Gradišče pri Vipavi, 5271 Vipava

info.stirna@gmail.com

Davčna številka: 59886331

Matična številka: 8171254000

© 2019 Štirna, Zavod za trajnostne rešitve

Foto: Nina Lozej