top of page
Trees

Rešitve

Ustvarjanje ravnotežja med varstvom narave in kakovostjo življenja je velika odgovornost. Da bi lahko ustvarili ravnotežje, moramo imeti utemeljene strokovne podatke. Na njihovi osnovi z deležniki vstopamo v dolgoročno soodgovorne odnose, v katerih skupaj spreminjamo vedenje za ustvarjanje ravnotežja.  

 

Naše delo temelji na organizacijskih in komunikacijskih rešitvah, s katerimi naročnika podpremo pri njegovih organizacijskih ciljih. Pogosto smo del vodstvene ekipe in se vključujemo tudi v samo organizacijo.

STRATEGIJE IN NAČRTI

Začnemo z zelo preprostimi vprašanji: kje smo, kam hočemo in kako bomo tja prišli. Ta vprašanja zahtevajo veliko raziskovanja, analiziranja in tudi izpraševanja v ekipi, ali vsi enako razumemo odgovore. 

 

Težko pristanemo na rešitve, kjer bodo deležniki le obveščeni. Naše rešitve jih vključujejo in zahtevajo, da so aktivni. Pogosto načrtujemo v sodelovanju z deležniki.

Pri načrtovanju smo realni glede na čas in sredstva, ki jih imamo na razpolago.

PRAKSA

 

Strategije in načrte izvedemo v praksi – pogosto delamo tudi na terenu, v konkretnih lokalnih skupnostih. Imamo izkušnje z vodenjem projektov ter njihovim izvajanjem – tudi z usklajevanjem v ekipi, kjer člani prihajajo iz različnih držav, različnih kulturnih in verskih okolij.  

DELAVNICE

Vsaka delavnica je zasnovana po meri ciljev, ki jih želi doseči naročnik, in s spoštovanjem do deležnikov. 

Delavnice uporabljamo za različne namene - temeljimo na strateškem komuniciranju in facilitiranju

  • dosegamo usklajevanje različnih interesov,

  • podpremo povezovanje v ekipi,

  • poiščemo najboljše rešitve,

  • načrtujemo in izvajamo vsakemu naročniku in skupini prilagojene treninge učinkovitega komuniciranja (digitalno komuniciranje in družbeni mediji, ustvarjanje zgodb, krizno komuniciranje, odnosi z mediji, odnosi z lokalnimi skupnostmi, osebna komunikacija, …) itd.

bottom of page