top of page
Storitve Zavoda Štirna Strateško komuniciranje Moderiranje

Rešitve

Ustvarjanje ravnotežja med varstvom narave in kakovostjo življenja je velika odgovornost. Da bi lahko ustvarili ravnotežje, moramo imeti utemeljene strokovne podatke. Na njihovi osnovi z deležniki vstopamo v dolgoročno soodgovorne odnose, v katerih skupaj spreminjamo vedenje za ustvarjanje ravnotežja.  

 

Naše delo temelji na organizacijskih in komunikacijskih rešitvah, s katerimi naročnika podpremo pri njegovih organizacijskih ciljih. Pogosto smo del vodstvene ekipe in se vključujemo tudi v samo organizacijo.

STRATEGIJE IN NAČRTI

Začnemo z zelo preprostimi vprašanji: kje smo, kam hočemo in kako bomo tja prišli. Ta vprašanja zahtevajo veliko raziskovanja, analiziranja in tudi izpraševanja v ekipi, ali vsi enako razumemo odgovore. 

 

Težko pristanemo na rešitve, kjer bodo deležniki le obveščeni. Naše rešitve jih vključujejo in zahtevajo, da so aktivni. Pogosto načrtujemo v sodelovanju z deležniki.

Pri načrtovanju smo realni glede na čas in sredstva, ki jih imamo na razpolago.

PRAKSA

 

Strategije in načrte izvedemo v praksi – pogosto delamo tudi na terenu, v konkretnih lokalnih skupnostih. Imamo izkušnje z vodenjem projektov ter njihovim izvajanjem – tudi z usklajevanjem v ekipi, kjer člani prihajajo iz različnih držav, različnih kulturnih in verskih okolij.  

MODERIRANJE (FACILITIRANJE)​

 

Povezovanje različnih interesov področij, sektorjev, oddelkov ali dejavnosti, iskanje skupnih ciljev in razvoja, preseganje navkrižnih interesov običajno poteka s pomočjo moderatorskih tehnik in orodij na moderiranih delavnicah. Sam proces usklajevanja pa poteka v daljšem časovnem obdobju. Moderator oziroma facilitator je v vlogi upravljavca procesa, spremljanja napredka in doseganja skupaj zastavljenega cilja raznolikih deležnikov.

Vsaka moderirana delavnica je zasnovana po meri ciljev, ki jih želi doseči naročnik, in s spoštovanjem do deležnikov. 

Delavnice uporabljamo za različne namene - temeljimo na strateškem komuniciranju in facilitiranju

  • dosegamo usklajevanje različnih interesov,

  • podpremo povezovanje v ekipi,

  • poiščemo najboljše rešitve,

  • načrtujemo in izvajamo vsakemu naročniku in skupini prilagojene treninge učinkovitega komuniciranja (digitalno komuniciranje in družbeni mediji, ustvarjanje zgodb, krizno komuniciranje, odnosi z mediji, odnosi z lokalnimi skupnostmi, osebna komunikacija, …) itd.

bottom of page