© 2019 Štirna, Zavod za trajnostne rešitve

Foto: Nina Lozej