top of page
Search

Konstruktivno vzdušje foruma Triglavskega narodnega parka

Forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka je način posvetovanja Javnega zavoda Triglavski narodni park s prebivalci, nevladnimi organizacijami, odločevalci in drugimi zainteresiranimi. Je tudi ena od priložnosti za konstruktivna razmišljanja in oblikovanje vizije razvoja.


 Forum je zakonsko predpisan način posvetovanja upravljalca edinega nacionalnega parka v Sloveniji z zainteresiranimi javnostmi. Imeli sva priložnost, da sva forum v letu 2019 načrtovali in izvedli v obliki moderirane delavnice. Namen srečanja je bil izpolniti zakonodajne zahteve in izpeljati posvetovanje o aktualnih tema Triglavskega narodnega parka. Pri tem pa seveda izpolniti pričakovanja ekipe v Javnem zavodu in upoštevati tudi potrebe udeležencev.

Forum je potekal v obliki moderirane delavnice o treh osrednjih tematikah, in sicer: velikih zvereh v TNP, turizmu in razvoju. Udeleženci so v moderirani razpravi iskali ideje, predloge in rešitve o upravljanju in vlogi Javnega zavoda ter kako lahko s skupnimi močmi prispevajo h kakovostnemu življenju v Triglavskem narodnem parku.


Na forumu Triglavskega narodnega parka, ki ga je tokrat gostila občina Kobarid, je sodelovalo več kot 40 udeležencev. Poleg predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije so se foruma udeležili tudi župani vseh treh posoških občin, predstavniki območnih enot Zavoda za gozdove, zavodov za turizem, kmetijskih organizacij, lovskih družin, organizacij s področja varovanja kulturne dediščine in drugi.


Špela Polak Bizjak in Vesna Stanić

Comentários


bottom of page