top of page
Search

E-priročnik Strateško komuniciranje

Zavod Štirna je v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji pripravil e-priročnik Strateško komuniciranje, ki s 13 tematskimi sklopi strokovnjakom varstva narave osvetljuje načrtovanje in prakso komuniciranja varstva narave.

 

Strateško komuniciranje je eden od šestih tematskih stebrov projekta LIFE-IP NATURA.SI, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s 14 partnerji. Zavod Štirna kot vodilni partner na področju komuniciranja je v letu 2020 organiziral tri treninge osnovnega in nadaljevalnega komuniciranja ter moderiranja in facilitiranja, ki se ga je udeležilo več kot 200 sodelavcev Nature 2000. Program treningov smo v Zavodu Štirna oblikovali na podlagi potreb, ki so jih sodelavci izrazili v anketi. Na 15 delavnicah so udeleženci izrazili tudi dodatne potrebe po novih znanjih in krepitvi praktičnih izkušenj.


V E-priročniku Strateško komuniciranje je zbranih 13 tematik od strateškega načrtovanja do taktične izvedbe komunikacijskih aktivnosti. E-priročnik najdete na spletnem mestu Natura2000.si v rubriki Na terenu - Dobre prakse na tej povezavi.

Comments


bottom of page